Jesteś tutaj:

Nabór dzieci do punktów przedszkolnych

logo3

Nabór dzieci do punktów przedszkolnych w
Gminie Wąbrzeźno (Jarantowice, Zieleń i Wałycz) i
Gminie Dębowa Łąka (Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo)

 

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” razem z Partnerami Gminą Wąbrzeźno i Gminą Dębowa Łąka rozpoczyna od 01.09.2013 roku realizacje projektu pt: „Promyczek”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w konkursie ogłoszonym w 2012 r.  przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Projekt ten jest odpowiedzią na upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarach gmin wiejskich.
W ramach projektu powstanie sześć 5-cio godzinnych punktów przedszkolnych działające od poniedziałku do piątku w miejscowościach Jarantowice, Zieleń, Wałycz, Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo. Każde z punktów przedszkolnych przyjmie maksymalnie 15 dzieci w wieku 3-4 lat. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit miejsc pierwszeństwo mają: 1) dzieci rodziców korzystających z opieki pomocy społecznej, 2) dzieci z rodzin wielodzietnych, 3) dzieci pochodzące z rodzin bezrobotnych, 4) dzieci rodziców niepełnosprawnych. Będą prowadzone listy rezerwowe. Punkty przedszkolne będą nieodpłatne.
Dzieci zostaną objęte edukacją przedszkolną przez: nauczyciela prowadzącego, pomoc nauczyciela, logopedę, pedagoga i nauczycieli języka angielskiego oraz rytmiki. W projekcie planowane są spektakle teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci i rodziców. Artyści będą odwiedzać dzieci w punktach przedszkolnych.
Praca nauczycieli będzie wspomagana i nadzorowana przez doradcę metodycznego.
W punktach przedszkolnych realizowana będzie podstawa programowa.
Jednym z priorytetów projektu jest współpraca z rodzicami, w związku z tym wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zapewnimy możliwość współtworzenia z nauczycielem scenariuszy wybranych zajęć oraz planowania imprez dla dzieci.

Zgłoszenia dzieci do przedszkoli będą przyjmowane od 1 sierpnia do 20 sierpnia 2013 r.
w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pokój nr 103, tel.: 56 687 75 50 lub 56 687 75 48 oraz na terenie Gminy Dębowa Łąka w planowanych Punktach Przedszkolnych w Dębowej Łące, Wielkich Radowiskach oraz  Łobdowie

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego