Jesteś tutaj:

Nabór dzieci do przedszkoli w Ryńsku i Myśliwcu - 2013

logo3

 

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” razem z Partnerem Gminą Wąbrzeźno rozpoczyna od 01.09.2013 roku realizację projektu pt: „Zostań przedszkolakiem”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w konkursie ogłoszonym w 2012 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Projekt ten jest odpowiedzią na upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarach gmin wiejskich.
W ramach projektu powstaną dwa 10-cio godzinne przedszkola działające od poniedziałku do piątku w miejscowościach Myśliwiec i Ryńsk.

Każde z przedszkoli przyjmie maksymalnie 22 dzieci w wieku 3-4 lat.
W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit miejsc pierwszeństwo mają: 1) dzieci z rodzin wielodzietnych, 2) dzieci rodziców korzystających z opieki pomocy społecznej, 3) dzieci pochodzące z rodzin bezrobotnych, 4) dzieci rodziców niepełnosprawnych.
Będą prowadzone listy rezerwowe. Przedszkola w Myśliwcu i Ryńsku będą odpłatne 100,00 zł miesięcznie. Dla dzieci przewidziane są trzy posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek.
Dzieci zostaną objęte edukacją przedszkolną przez: nauczyciela prowadzącego, pomoc nauczyciela, logopedę i nauczycieli języka angielskiego oraz rytmiki. W projekcie planowane są spektakle teatralne i koncerty muzyczne dla dzieci i rodziców. Artyści będą odwiedzać dzieci w przedszkolach.
Praca nauczycieli będzie wspomagana i nadzorowana przez doradcę metodycznego.
W przedszkolach realizowana będzie podstawa programowa. Jednym z priorytetów projektu jest współpraca z rodzicami, w związku z tym wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zapewnimy możliwość współtworzenia z nauczycielem scenariuszy wybranych zajęć oraz planowania imprez dla dzieci.

Zgłoszenia dzieci do przedszkoli będą przyjmowane od 3 czerwca do 28 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 21, pokój nr 103 tel.: 56 687 75 50 lub 56 687 75 48.

 

 

Kwestionariusz rekrutacyjny zgłoszeznia dziecka do przedszkola word pdf2
Regulamin rekrutacji do przedszkoli w Myśliwcu i Ryńsku word pdf2