Jesteś tutaj:

Dostawa pomocy dydaktycznych

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

w ramach projektu pn."Zostań przedszkolakiem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie

od 1 września2013 r. do 31sierpnia 2015 r.

prowadzi nabór ofert na dostarczenie pomocy dydaktycznych gier i zabawek

do przedszkoli w Ryńsku i Myśliwcu

Szczegóły oferty - PDF

Szczegóły oferty - DOC

 

CPV: 39162100-6 pomoce dydaktyczne

W ramach przedstawionej kalkulacji, uprzejmie prosimy o wskazanie:

Ceny brutto poszczególnych elementów i ceny brutto i netto łącznej, warunków dostawy, terminu dostawy od dokonania zamówienia. 

Wszystkie elementy muszą być dostosowane do użytkowania przez dzieci w wieku 3- 4 lat i zgodne z obowiązującymi normami.

cd... w załączniku