Jesteś tutaj:

Zapytanie ofertowe na usługę dostarczania posiłków

logo3

ZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na:
usługę dostarczania posiłków w formie Cateringu dla dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55.32.10.00 - Usługi przygotowywania posiłków
55.52.00.00 - Usługi dostarczania posiłków

 

Pobierz plik w formacie DOC

Pobierz plik w formacie PDF