Jesteś tutaj:

Szkolenia zawodowe

Loga UE

293976201 1070485093905165 43207230570856178 nW ramach projektu pn.: „Aktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Ryńsk” czternaścioro uczestników, którzy ukończyli kurs kompetencji społecznych przystąpiło do realizacji szkoleń zawodowych tj. kurs stylizacji paznokci, fryzjerski, wózków widłowych itp. oraz skorzystania z doradztwa zawodowego. Uczestnicy projektu objęci działaniami o charakterze zawodowym otrzymają bony aktywizacyjne w formie voucherów na zakupy w sklepach odzieżowych. Na zajęcia trwające 6 godzin przewidziano poczęstunek.

Czytaj więcej: Szkolenia zawodowe

Zajęcia w Bydgoszczy

Loga UE

image00000014Od maja 2022 roku trwa realizacja projektu pn.: „Aktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Ryńsk”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach ścieżki aktywizacji społecznej wsparcie realizowane jest w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika na początku projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji. 23 sierpnia 2022 roku uczestnicy projektu brali udział w zajęciach w Bydgoszczy.

Czytaj więcej: Zajęcia w Bydgoszczy

Zajęcia i spotkania w ramach projektu

Loga UE

WhatsApp Image 2022 09 12 at 12.46.16 1Od maja 2022 roku piętnaścioro mieszkańców naszej gminy przystąpiło do udziału w projekcie pn.: „Aktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Ryńsk”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach ścieżki aktywizacji społecznej wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika na początku projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji. Uczestnicy projektu maja możliwość korzystania z terapii psychologicznej/pedagogicznej w systemie zajęć indywidualnych i zbiorowych, warsztatów umiejętności społecznych i komunikacyjnych, indywidulnego poradnictwa prawnego oraz zajęć aktywizacyjnych tj. udział w wyjazdach integracyjnych do instytucji kultury. 

Czytaj więcej: Zajęcia i spotkania w ramach projektu

Nabór uczestników do projektu

Loga UE

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” ogłasza nabór uczestników do projektu „Aktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Ryńsk”.
Inicjatywa skierowana jest do osób, które ukończyły 18 rok życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osób niepełnosprawnych), będących mieszkańcami terenu objętego LSR. Grupę docelową stanowi 15 osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., zamieszkujących obszar gminy Ryńsk, a w szczególności sołectwa Ryńsk, Zieleń i Czystochleb

Projekt zaplanowany jest dla 15-osobowej grupy, a uczestnictwo w cyklu zajęć będzie bezpłatne.

Czytaj więcej: Nabór uczestników do projektu

Aktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Ryńsk

Loga UE

Plakat Aktywizacja

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność realizuje  projekt, którego celem jest zbudowanie aktywnej postawy i zwiększenie aktywności społecznej 15 osób oraz aktywności zawodowej wśród 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie objętym Strategią Rozwoju Lokalnego (LSR) a więc zamieszkujących m.in. obszar gminy Ryńsk, niepracujących w wieku aktywności zawodowej, które ukończyły 18 rok życia. Projekt zakłada udział 7 kobiet i 8 mężczyzn. W ramach ścieżki aktywizacji społecznej wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika na początku projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji. W celu opracowania (IŚR) psycholog przeprowadzi diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału i potrzeb każdego uczestnika, możliwe będzie aktualizowanie Ścieżki w zakresie doboru instrumentów, co zapewni zindywidualizowane i kompleksowe podejście.

Czytaj więcej: Aktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Ryńsk