Jesteś tutaj:

Działalność Stowarzyszenia w 2013 r.

W ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Gminę Wąbrzeźno na dofinansowanie zadań publicznych w 2013 r Stowarzyszenie zrealizuje trzy projekty na łączną kwotę 103.851,44 zł.:

1) „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych” pn. „Gminne Dożynki Zieleń 2013”;

 

2) „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 3-4 letnich w miejscowości Myśliwiec”;

3) „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych” pn. „Fundusze sołeckie”.

Oprócz wymienionych w ramach konkursu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Osi 4 LEADER od 01.07.2013 r. do 12.07.2013 r. Stowarzyszenie będzie realizatorem zadania z zakresu tzw.małych projektów”, które obejmuje organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci w miejscowościach Jarantowice, Myśliwiec, Pływaczewo, Orzechowo, Ryńsk i Wałycz. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju regionu WIECZNO.