Jesteś tutaj:

Działalność Stowarzyszenia w 2014 r.

W ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Gminę Wąbrzeźno na dofinansowanie zadań publicznych w 2014 r Stowarzyszenie zrealizuje trzy projekty:

1. Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Wąbrzeźno pn.Fundusze sołeckie”.

Projekt zakłada m.in. organizację imprez i spotkań integracyjnych takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dożynki Sołeckie, Andrzejki, Mikołajki, spotkania opłatkowe oraz pikniki dla dzieci, ogniska i inne wydarzenia okolicznościowe.

 

 

2. W ramach konkursu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Osi 4 LEADER Stowarzyszenie będzie również realizatorem zadania z zakresu tzw.„małych projektów”.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju regionu WIECZNO.

Przedsięwzięcie p.n. Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalnej „Dożynki Gminne Ryńsk 2014" odbędzie się 30.08.2014 r. W programie imprezy przewidziano konkurs wieńców dożynkowych, ceremonię dzielenia się chlebem oraz promocję i degustację lokalnych wyrobów kulinarnych przygotowanych przez gospodynie wiejskie zrzeszone w Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich gminy Wąbrzeźno.  

Program Święta Plonów uświetnią występy zespołów młodzieżowych oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”.

 

3. Projekt „Promyczek” i „Zostań przedszkolakiem” w latach 2013-2015 realizowany jest w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Promyczek” Stowarzyszenie realizuje w partnerstwie z Gminą Wąbrzeźno i Gminą Dębowa Łąka. Dla dzieci uruchomiono 6 punktów przedszkolnych.

Punkty przedszkolne mieszczą się w Jarantowicach, Zieleniu, Wałyczu, Dębowej Łące, Wielkich Radowiskach oraz Łobdowie i funkcjonują w dni robocze po 5 godzin dziennie. Zajęcia prowadzi 6 zatrudnionych nauczycielek.

Projekt „Zostań przedszkolakiem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Stowarzyszenie realizuje w partnerstwie z Gminą Wąbrzeźno. Uruchomiono 2 przedszkola 10 - godzinne funkcjonujące 5 dni w tygodniu. Zajęcia odbywają się w Ryńsku i Myśliwcu. Każde przedszkole dysponuje 22 miejscami dla dzieci w wieku 3-4 lat. Celem 24 miesięcznego projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 44 dzieci w wieku 3-4 lat zamieszkujących obszar gminy Wąbrzeźno.