Jesteś tutaj:

Fundusze sołeckie 2012

Drugim istotnym przedsięwzięciem w ramach gminnego konkursu dla sektora pozarządowego związanym z zadaniem „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych” jest projekt pn. „Fundusze sołeckie”. Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców sołectw do działań na rzecz własnego środowiska oraz kultywowanie lokalnych tradycji, takich jak: festyny rodzinne, Dzień Dziecka, Dzień Matki, dożynki wiejskie, Andrzejki, Mikołajki, spotkania opłatkowe, a także pikniki dla dzieci i ogniska.