Jesteś tutaj:

Fundusze Sołeckie 2014

Następnym projektem konkursowym - realizowanym w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonym przez Gminę Wąbrzeźno w 2014 r. - było zadanie pn. „Fundusze sołeckie”. Celem projektu była aktywizacja mieszkańców sołectw do działań na rzecz własnego środowiska oraz kultywowania lokalnych tradycji. Projekt zakładał organizację spotkań integracyjnych i wydarzeń kulturalnych, takich jak festyny rodzinne, Dzień Dziecka, Dzień Strażaka, dożynki sołeckie, spotkania opłatkowe oraz pikniki dla dzieci, ogniska i inne wydarzenia okolicznościowe. do dalszej integracji społecznej mieszkańców gminy Wąbrzeźno.

Następnym projektem konkursowym - realizowanym w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonym przez Gminę Wąbrzeźno w 2014 r. - było zadanie pn. „Fundusze sołeckie”. Celem projektu była aktywizacja mieszkańców sołectw do działań na rzecz własnego środowiska oraz kultywowania lokalnych tradycji. Projekt zakładał organizację spotkań integracyjnych i wydarzeń kulturalnych, takich jak festyny rodzinne, Dzień Dziecka, Dzień Strażaka, dożynki sołeckie, spotkania opłatkowe oraz pikniki dla dzieci, ogniska i inne wydarzenia okolicznościowe. do dalszej integracji społecznej mieszkańców gminy Wąbrzeźno.

Wcześniejszy artykuł

W ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Gminę Wąbrzeźno na dofinansowanie zadań publicznych w 2014 r Stowarzyszenie zrealizuje projekt:

Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Wąbrzeźno pn.Fundusze sołeckie”.

Projekt zakłada m.in. organizację imprez i spotkań integracyjnych takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dożynki Sołeckie, Andrzejki, Mikołajki, spotkania opłatkowe oraz pikniki dla dzieci, ogniska i inne wydarzenia okolicznościowe.