Jesteś tutaj:

Dożynki Parafialne w Ryńsku

11920338W dniu 23 sierpnia 2015 roku odbyły się w Ryńsku Dożynki Parafialne. Rozpoczęły się mszą św. o godzinie 10.00 w kościele p.w. NSPJ, podczas której delegacje z poszczególnych sołectw złożyły przed ołtarzem wieńce dożynkowe, dziękując Bogu za tegoroczne zbiory. Po mszy św. w intencji rolników i ich rodzin proboszcz parafii Ryńsk, ks. Sylwester Ćwikliński, podzielił się chlebem dożynkowym ze wszystkimi zebranymi.

Dalsze obchody rolniczego święta odbyły się na placu przy remizo-świetlicy. Same przygotowania do uroczystości rozpoczęły się już kilka dni wcześniej. Mieszkańcy sołectw i członkinie kół gospodyń ubierali baby dożynkowe, formowali wieńce i przygotowywali swojskie dania i wypieki. Festyn rozpoczął się o godzinie 16.00. Starosta i Starościna Dożynek przywitali zebranych na placu chlebem dożynkowym a organizatorzy zaprosili do wspólnej zabawy i kosztowania przygotowanych na ten dzień specjałów, składając życzenia, by nigdy nikomu chleba nie zabrakło. 

Czytaj więcej: Dożynki Parafialne w Ryńsku

Fundusze Sołeckie 2015

W ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przez Gminę Wąbrzeźno na dofinansowanie zadań publicznych w 2015 r. Stowarzyszenie zrealizuje projekt: Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych Gminy Wąbrzeźno pn. „Fundusze sołeckie”.

Projekt zakłada m.in. organizację imprez i spotkań integracyjnych takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dożynki Sołeckie, Andrzejki, Mikołajki, spotkania opłatkowe oraz pikniki dla dzieci, ogniska i inne wydarzenia okolicznościowe. W ramach projektu można także doposażyć świetlice.

 Wronie 019