Jesteś tutaj:

Małe Projekty 2014 - II edycja

Utworzenie placu fitness w Ryńsku

Realizacja projektu polegała na utworzeniu placu fitness w miejscowości Ryńsk. Utworzenie placu z zestawem urządzeń do aktywnych ćwiczeń fizycznych zwiększyło znacząco atrakcyjność miejsca. W połączeniu z istniejącą infrastrukturą (placem zabaw, boiskiem syntetycznym i trawiastym i budynkiem szatniowo – sanitarnym) stanowi ważny element przestrzeni publicznej sprzyjający integracji mieszkańców oraz promocji walorów miejscowości Ryńsk. Siłownia wyposażona jest w zestaw urządzeń służących kształtowaniu różnych mięśni, stół do tenisa, tablicę informacyjną oraz ławki parkowe.

Zadanie realizowano w ramach „małych projektów” PROW Oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. 

 

100x67-images-Marcin-ue            68x67-images-Marcin-leader            120x67-images-Marcin-logo lgd            100x67-images-Marcin-prow