Jesteś tutaj:

Dożynki 2013

010Zwieńczeniem całorocznego trudu, związanego z uprawą ziemi są dożynki – dziękczynienie za zebrane plony. W tym roku gminno - parafialne Święto Plonów obchodzono w dniu 24 sierpnia w Zieleniu na terenie Zespołu Szkół. Uroczystości zainaugurowała msza św. dziękczynna w intencji rolników, której przewodniczył ks. Jurand Paczkowski -Proboszcz Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu natomiast Słowo Boże wygłosił ks. Sylwester Ćwikliński – Proboszcz Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Ryńsku.

 


W dalszej części uroczystości na ręce Pana Władysława Łukasika – Wójta Gminy oraz P. Krzysztofa Guściory i Romana Gruszki - Wiceprzewodniczących Rady Gminy przekazany został przez starostów dożynek – Panią Emilię Sroka z Zielenia i Pana Wojciecha Sołtyszewskiego z Pływaczewa oraz wicestarostów dożynek Panią Marię Stępniak z Małych Radowisk i Pana Kazimierza Górskiego z Wałyczyka chleb dożynkowy będący symbolem nadziei i pomyślności. P. Wójt skierował słowa podziękowania do rolników i ich rodzin za trud pracy na roli, a podczas symbolicznego dzielenia się chlebem wyraził życzenie, aby nikomu chleba nie zabrakło.

Podczas dożynkowych uroczystości podsumowano gminny konkurs „Piękna zagroda”. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Wąbrzeźno w składzie: Przewodnicząca komisji – Józefa Wiśniewska Członkowie komisji- Elżbieta Lubomska i Łukasz Gapiński wyłoniła tegorocznych zwycięzców.

W kategorii „Na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską”
I miejsce – Dorota i Dariusz Słomińscy- Zieleń
II miejsce – Alekasander Baran - Michałki
III miejsce - Barbara i Kazimierz Górscy- Wałyczyk

W kategorii „Na najbardziej zadbaną działkę siedliskową”
I miejsce – Ewa Bieńkowska - Wałycz
II miejsce - Wiesława i Jerzy Zygowscy- Wałycz
III miejsce –Agnieszka i Paweł Turbak -Sitno
III miejsce –Violetta i Krzysztof Borowscy – Jarantowice

Ponadto za różnorodność gatunków i odmian roślin ozdobnych w ogrodzie przydomowym wyróżnienie otrzymali:
Hanna Zubrzycka - Czystochleb
Emilia i Marek Sroka - Zieleń

Uhonorowano również pozostałych uczestników:
Małgorzatę Górecką - Ryńsk
Łucję Zawacką - Zieleń
Barbarę i Andrzeja Rogowskich – Zieleń
Gerarda Nałęcz - Wałycz
Hannę Świdzicką – Sitno
Lidię i Wiesława Kuczkowskich – Nielub
Ewę Tadewicz – Jaworze
Danielę Paczkowską – Jaworze
Barbarę Zielińską – Przydwórz
Longinę Głuszkiewicz – Ryńsk
Adelę Foksińską – Pływaczewo
Tadeusza Muchę – Przydwórz
Ludgardę i Mariana Czarneckiech – Wałycz
Danutę Stępień – Ptach – Czystochleb

W części artystycznej wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół w Zieleniu, którzy przygotowali okolicznościowy program. W programie Święta Plonów znalazły się m.in. występy Zespołu Pieśni i Tańca ,, Kujawy”, pokazy Zumba Life, koncerty estradowe, pokazy służb ratowniczych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy prowadzone w ramach akcji „Bezpieczne i ekologiczne wakacje”. Gwiazdą wieczoru był zespół Impuls.

Dodatkową atrakcją były stoiska promocyjne, które oferowały degustację tradycyjnych potraw przygotowanych przez gospodynie wiejskie. Wszystkich wykonawców pięknych tradycyjnych wieńców, chlebów oraz okazałych koszy dożynkowych z warzyw i owoców wyróżniono upominkami ufundowanymi przez Gminę.

Władze samorządowe Gminy Wąbrzeźno składają serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie i przebieg uroczystości dożynkowych oraz sponsorom za udzielone wsparcie materialne. 

001 002 003 004 005 006    
009 010 011 012 013 014    
017 018 019 020 021 022    
025 026 027 028 029 030    
033 034 035 036 037 038    
041 042 043 044 045 046    
049 050 051 052 053 054    
057 058 059 060 061 062    
065 066 067 068 069 070    
073 074 075 076 077 078    
081 082 083 084 085 086    
089 090 091 092 093 094    
097 098 099 100 101 102    
105 106 107 108 109 110    
112 111 103 104 095 096  
087 088 079 080 071 072  
063 064 007 008 015 016  
023 024 031 032 039 040  
047 048 055 056