Jesteś tutaj:

Małe Projekty 2011

100x67-images-Marcin-ue               68x67-images-Marcin-leader               120x67-images-Marcin-logo lgd               100x67-images-Marcin-prow

Przedsięwzięcie związane jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 Osią 4 LEADER. Zadanie z zakresu tzw. „małych projektów” obejmuje organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci w miejscowości Jarantowice, Myśliwiec, Pływaczewo i Ryńsk. Głównym jego celem jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju regionu WIECZNO.

Zajęcia dla dzieci z udziałem osób dorosłych organizowane w ramach rekreacji i wypoczynku letniego obejmować będą do 120 dzieci w różnym wieku (4 grupy do 30 osób) (Oprócz dzieci uczestnikami zajęć mogą być rodzice dzieci, dziadkowie, babcie oraz osoby samotne). Atrakcyjne zajęcia dla tych grup z uwzględnieniem pikniku integracyjnego, zajęć kulinarnych nawiązujących do tradycyjnych potraw, zajęć plastycznych, sportowych i rekreacyjnych, z wykorzystaniem istniejących bezpiecznych placów zabaw dla dzieci, mają przyczynić się nie tylko do zabawy i wypoczynku, ale również do większej tolerancji oraz eliminacji zagrożeń różnych zjawisk patologicznych. Planowany czas zajęć to 5 godzin dziennie przez dwa tygodnie w miesiącu lipcu 2011. Umowa przyznania pomocy na operację z zakresu „małych projektów” zawarta została w dniu 8 lutego 2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Stowarzyszeniem „Nasza Gmina”.