Jesteś tutaj:

Małe Projekty 2012

100x67-images-Marcin-ue                       68x67-images-Marcin-leader                     120x67-images-Marcin-logo lgd                    100x67-images-Marcin-prow

Przedsięwzięcie związane jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 - Osią 4 LEADER. Zadanie z zakresu tzw. „małych projektów” wynikające z konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Wieczno obejmuje organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci w miejscowości Pływaczewo i Ryńsk. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju regionu WIECZNO.

Zajęcia dla dzieci z udziałem osób dorosłych organizowane w ramach rekreacji i wypoczynku letniego obejmować będą 60 dzieci w różnym wieku. Atrakcyjne zajęcia dla tych grup z uwzględnieniem pikniku integracyjnego, zajęć kulinarnych nawiązujących do tradycyjnych potraw, zajęć rękodzielniczych, plastycznych, sportowych i rekreacyjnych, z wykorzystaniem istniejących bezpiecznych placów zabaw dla dzieci, mają przyczynić się nie tylko do zabawy i wypoczynku, ale również do większej tolerancji oraz integracji najmłodszych. Planowany czas zajęć to 5 godzin dziennie przez dwa tygodnie w miesiącu lipcu 2012. Umowa przyznania pomocy na operację z zakresu „małych projektów” pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Stowarzyszeniem „Nasza Gmina” zawarta została w dniu 17 stycznia 2012 r.