Jesteś tutaj:

Małe Projekty 2014 - II edycja

Utworzenie placu fitness w Ryńsku

Realizacja projektu polegała na utworzeniu placu fitness w miejscowości Ryńsk. Utworzenie placu z zestawem urządzeń do aktywnych ćwiczeń fizycznych zwiększyło znacząco atrakcyjność miejsca. W połączeniu z istniejącą infrastrukturą (placem zabaw, boiskiem syntetycznym i trawiastym i budynkiem szatniowo – sanitarnym) stanowi ważny element przestrzeni publicznej sprzyjający integracji mieszkańców oraz promocji walorów miejscowości Ryńsk. Siłownia wyposażona jest w zestaw urządzeń służących kształtowaniu różnych mięśni, stół do tenisa, tablicę informacyjną oraz ławki parkowe.

Zadanie realizowano w ramach „małych projektów” PROW Oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. 

 

100x67-images-Marcin-ue            68x67-images-Marcin-leader            120x67-images-Marcin-logo lgd            100x67-images-Marcin-prow

Małe Projekty 2014

Istotnym przedsięwzięciem w ramach konkursu „małe projekty” PROW Oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju było zadanie pn. „Dożynki Gminne Ryńsku 2014” Dożynki nawiązywały do kultywowania wieloletniej tradycji wsi polskiej – Święta Plonów obchodzonego corocznie po zakończeniu żniw. Głównym celem projektu było kultywowanie tradycji i obrzędów żniwnych, którym towarzyszyły, konkursy, zabawy, występy oraz promocja i degustacja lokalnych wyrobów kulinarnych. Impreza przyczyniła się do dalszej integracji społecznej mieszkańców gminy Wąbrzeźno. 

Tu pisaliśmy o tym wydarzeniu...


W ramach konkursu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Osi 4 LEADER Stowarzyszenie będzie również realizatorem zadania z zakresu tzw.„małych projektów”.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju regionu WIECZNO.

Przedsięwzięcie p.n. Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalnej „Dożynki Gminne Ryńsk 2014" odbędzie się 30.08.2014 r. W programie imprezy przewidziano konkurs wieńców dożynkowych, ceremonię dzielenia się chlebem oraz promocję i degustację lokalnych wyrobów kulinarnych przygotowanych przez gospodynie wiejskie zrzeszone w Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich gminy Wąbrzeźno.  

Program Święta Plonów uświetnią występy zespołów młodzieżowych oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”.

100x67-images-Marcin-ue            68x67-images-Marcin-leader            120x67-images-Marcin-logo lgd            100x67-images-Marcin-prow

Zadanie, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji i umiejętności  mieszkańców oraz poprawa jakości życia na wsi realizowane jest w ramach „małych projektów” PROW Oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Plakat doynki 2014

Małe Projekty 2011

100x67-images-Marcin-ue               68x67-images-Marcin-leader               120x67-images-Marcin-logo lgd               100x67-images-Marcin-prow

Przedsięwzięcie związane jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 Osią 4 LEADER. Zadanie z zakresu tzw. „małych projektów” obejmuje organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci w miejscowości Jarantowice, Myśliwiec, Pływaczewo i Ryńsk. Głównym jego celem jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju regionu WIECZNO.

Czytaj więcej: Małe Projekty 2011

Fundusze sołeckie 2012

Drugim istotnym przedsięwzięciem w ramach gminnego konkursu dla sektora pozarządowego związanym z zadaniem „Organizacja wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych” jest projekt pn. „Fundusze sołeckie”. Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców sołectw do działań na rzecz własnego środowiska oraz kultywowanie lokalnych tradycji, takich jak: festyny rodzinne, Dzień Dziecka, Dzień Matki, dożynki wiejskie, Andrzejki, Mikołajki, spotkania opłatkowe, a także pikniki dla dzieci i ogniska.

Małe Projekty 2012

100x67-images-Marcin-ue                       68x67-images-Marcin-leader                     120x67-images-Marcin-logo lgd                    100x67-images-Marcin-prow

Przedsięwzięcie związane jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 - Osią 4 LEADER. Zadanie z zakresu tzw. „małych projektów” wynikające z konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Wieczno obejmuje organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci w miejscowości Pływaczewo i Ryńsk. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju regionu WIECZNO.

Czytaj więcej: Małe Projekty 2012