Jesteś tutaj:

Małe Projekty 2014

Istotnym przedsięwzięciem w ramach konkursu „małe projekty” PROW Oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju było zadanie pn. „Dożynki Gminne Ryńsku 2014” Dożynki nawiązywały do kultywowania wieloletniej tradycji wsi polskiej – Święta Plonów obchodzonego corocznie po zakończeniu żniw. Głównym celem projektu było kultywowanie tradycji i obrzędów żniwnych, którym towarzyszyły, konkursy, zabawy, występy oraz promocja i degustacja lokalnych wyrobów kulinarnych. Impreza przyczyniła się do dalszej integracji społecznej mieszkańców gminy Wąbrzeźno. 

Tu pisaliśmy o tym wydarzeniu...

Istotnym przedsięwzięciem w ramach konkursu „małe projekty” PROW Oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju było zadanie pn. „Dożynki Gminne Ryńsku 2014” Dożynki nawiązywały do kultywowania wieloletniej tradycji wsi polskiej – Święta Plonów obchodzonego corocznie po zakończeniu żniw. Głównym celem projektu było kultywowanie tradycji i obrzędów żniwnych, którym towarzyszyły, konkursy, zabawy, występy oraz promocja i degustacja lokalnych wyrobów kulinarnych. Impreza przyczyniła się do dalszej integracji społecznej mieszkańców gminy Wąbrzeźno. 

Tu pisaliśmy o tym wydarzeniu...

Wcześniejszy artykuł

W ramach konkursu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Osi 4 LEADER Stowarzyszenie będzie również realizatorem zadania z zakresu tzw.„małych projektów”.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju regionu WIECZNO.

Przedsięwzięcie p.n. Organizacja i przeprowadzenie imprezy kulturalnej „Dożynki Gminne Ryńsk 2014" odbędzie się 30.08.2014 r. W programie imprezy przewidziano konkurs wieńców dożynkowych, ceremonię dzielenia się chlebem oraz promocję i degustację lokalnych wyrobów kulinarnych przygotowanych przez gospodynie wiejskie zrzeszone w Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich gminy Wąbrzeźno.  

Program Święta Plonów uświetnią występy zespołów młodzieżowych oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”.

100x67-images-Marcin-ue            68x67-images-Marcin-leader            120x67-images-Marcin-logo lgd            100x67-images-Marcin-prow

Zadanie, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji i umiejętności  mieszkańców oraz poprawa jakości życia na wsi realizowane jest w ramach „małych projektów” PROW Oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Plakat doynki 2014