Jesteś tutaj:

Zajęcia edukacyjne i warsztatowe

Zajęcia o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla dzieci w miejscowościach Jarantowice, Myśliwiec, Orzechowo, Pływaczewo, Ryńsk i Wałycz

1Stowarzyszenie „Nasza Gmina” zorganizowało w dniach od 1 lipca 2013 r. do 12 lipca 2013 r. aktywny wypoczynek wakacyjny dla dzieci w 6 miejscowościach: Jarantowice, Myśliwiec, Wałycz, Pływaczewo, Orzechowo i Ryńsk. W zajęciach uczestniczyło 90 dzieci w różnym wieku (po 15 osób w 1 miejscowości). Zajęcia były bezpłatne i odbywały się w świetlicach wiejskich pod opieką instruktorów z przygotowaniem pedagogicznym po 5 godz. dziennie (od godz. 9.00 do 14.00).

W programach uwzględniono warsztaty plastyczne,  taneczne, muzyczne, sportowe, kulinarne oraz edukacyjne propagujące zdrowy styl życia, metody i techniki relaksu, gry sportowe i inne. Część czasu dziennego poświęcono zajęciom integracyjnym. Dzieci zostały ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków i otrzymywały jednodaniowe posiłki obiadowe. Niektóre zajęcia wspomagali dorośli – rodzice dzieci bądź gospodynie wiejskie zrzeszone w KGW.

2 3 4

100x67-images-Marcin-ue            68x67-images-Marcin-leader            120x67-images-Marcin-logo lgd            100x67-images-Marcin-prow

Zadanie , którego celem było podnoszenie kwalifikacji i umiejętności  mieszkańców oraz poprawa jakości życia na wsi realizowano w ramach „małych projektów” PROW Oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.