Jesteś tutaj:

Nabór dzieci do Przedszkola w Jarantowicach

Loga moje

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”

zaprasza Rodziców

do zapisania dzieci w wieku 3-6 lat

(w szczególnych przypadkach od 2,5 roku życia)

do nowo wybudowanego

Przedszkola w Jarantowicach w Gminie Ryńsk

w roku szkolnym 2019/2020

Czytaj więcej: Nabór dzieci do Przedszkola w Jarantowicach

Opis projektu "Prowadzenie zajęć przedszkolnych w Jarantowicach"

Loga moje

Wnioskodawcą w projekcie jest stowarzyszenie "Nasza Gmina", które będzie prowadziło przedszkole w Jarantowicach. Celem projektu jest utworzenie i utrzymanie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz realizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne 43 dzieci do 31.08.2020. Zakres projektu obejmuje:
- Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
- Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące deficyty,
- Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Czytaj więcej: Opis projektu "Prowadzenie zajęć przedszkolnych w Jarantowicach"