Jesteś tutaj:

Święto Górników

20171204 1333534 grudnia 2017 r. przedszkolaki z Ryńska odgrywały tajemnice i rozwiązywały zagadki związane z węglem kamiennym. Dowiedziały się, jak powstawał i jak się go wykorzystuje w życiu codziennym. Zapoznały się też z tajnikami ciężkiej pracy górników, wcielając się na chwilę w ich role. Dzieci w zabawie badawczej sprawdzały właściwości fizyczne węgla, rozróżniały rodzaje tej cennej skały osadowej. Uważnie przyglądały się, w jaki sposób górnicy świętują Barbórkę i jak wygląda ich odświętny strój. Dzieci własnoręcznie wykonały Czako – górniczą czapkę. Miały też możliwość wykonania pracy plastycznej z użyciem rysunkowego węgla.

20171204 101113 20171204 101807 20171204 101849 20171204 125741