Jesteś tutaj:

Nabór uczestników do projektu

Loga UE

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” ogłasza nabór uczestników do projektu „Aktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Ryńsk”.
Inicjatywa skierowana jest do osób, które ukończyły 18 rok życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osób niepełnosprawnych), będących mieszkańcami terenu objętego LSR. Grupę docelową stanowi 15 osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., zamieszkujących obszar gminy Ryńsk, a w szczególności sołectwa Ryńsk, Zieleń i Czystochleb

Projekt zaplanowany jest dla 15-osobowej grupy, a uczestnictwo w cyklu zajęć będzie bezpłatne.

W ramach ścieżki aktywizacji społecznej wsparcie realizowane będzie w oparciu o opracowaną indywidualnie dla każdego uczestnika na początku projektu Indywidualną Ścieżkę Reintegracji określającą zakres instrumentów i form aktywnej integracji. W celu opracowania (IŚR) psycholog przeprowadzi diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału i potrzeb każdego uczestnika, możliwe będzie aktualizowanie Ścieżki w zakresie doboru instrumentów, co zapewni zindywidualizowane i kompleksowe podejście. W ramach programu realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:
- terapia psychologiczna/pedagogiczna w systemie zajęć indywidualnych i zbiorowych;
- warsztaty umiejętności społecznych i komunikacyjnych;
- indywidualne poradnictwo prawnicze;
- zajęcia aktywizacyjne – spotkania z kulturą – projekt przewiduje udział w wyjazdach integracyjnych do instytucji kultury.
Instrumenty o charakterze zawodowym nie będą stanowiły pierwszego elementu wsparcia i świadczone będą po wzmocnieniu potencjału społecznego i osobistego uczestników. Ścieżka zawodowa stanowić będzie uzupełnienie pozostałych działań aktywizacji i przygotowujących do funkcjonowania w społeczeństwie. Wsparcie to kierowane będzie do 12 osób. Formy wsparcia:
- doradztwo zawodowe;
- szkolenia/kursy zawodowe np. kurs stylizacji paznokci, kurs fryzjerski, kurs wózków widłowych itp.
Uczestnicy projektu objęci działaniami o charakterze zawodowym otrzymają bony aktywizacyjne w formie voucherów na zakupy w sklepach odzieżowych. Na zajęcia trwające 6 godzin przewidziano poczęstunek. Zapewnione zostaną materiały na zajęcia, które są niezbędne w procesie aktywizacji zawodowej.

Nabór uczestników do projektu trwa od 25.04.2022 r. do 20.05.2022 r.
O uczestnictwie w cyklu zajęć decydować będą kryteria rekrutacyjne podane w Regulaminie.
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (plik do pobrania)

Kandydaci - osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinni złożyć następujące dokumenty:
Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1) (plik do pobrania),
Oświadczenie o zamieszkiwaniu w gminie Ryńsk (Załącznik nr 2) (plik do pobrania),
Oświadczenie o braku udziału (Załącznik nr 3) (plik do pobrania),
Oświadczenie o braku aktywności zawodowej (Załącznik nr 4) (plik do pobrania),
Oświadczenie o niskich kwalifikacjach (Załącznik nr 5) (plik do pobrania),
Klauzula informacyjna (Załącznik nr 6) (plik do pobrania),
Oświadczenie o grupie docelowej (Załącznik nr 7) (plik do pobrania).

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie Stowarzyszenia „Nasza Gmina”, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno.
Osoby do kontaktu:
Aleksandra Dorau – Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk tel. 56 687 75 39,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój
Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie Społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020